0706205131
info@rangifer.nu

Behöver du hjälp med att friköpa eller delfriköpa en bostadsrätt?

Vi hjälper dig med en lång erfarenhet och kompetens så att processen löper framgångsrikt och smärfritt

FRIKÖP

Med stigande räntor bör man överväga friköp, nettoräntan efter skatt blir betydligt lägre när du tar över de lån som nu ligger i bostadsrättsföreningen.

FRIKÖP
DELFRIKÖP

Rangifer har kompetensen att genomföra ett delfriköp där alla medlemmars intresse tas till vara.

DELFRIKÖP
KAPITALTILLSKOTT

Rangifer tar helhetsansvaret för genomförandet av kapitaltillskottet. Vi lotsar er tryggt genom hela processen med stöd för styrelse och medlemmar.

KAPITALTILLSKOTT

Ska du friköpa din bostadsrätt?

Processen att friköpa en bostadsrätt är snårig och kräver erfarenhet och kompetens. Håkan Olsson har varit likvidator i ett stort antal friköp och kan upprätta realistiska handlingsplaner så att processen löper framgångsrikt och smärtfritt.

LÄS MER OM FRIKÖP