0706205131
info@rangifer.nu

Kapitaltillskott

Frivilligt eller kollektivt kapitaltillskott ger sänkt månadskostnad

Sänk din månadskostnad genom att ta över hela eller delar av föreningens lån genom ett kapitaltillskott i bostadsrättsföreningen.

Sänkningen får du genom att du som privatperson kan göra ett skatteavdrag om 30 procent på erlagda låneräntor.

Vid ett köp av en bostadsrätt lånar oftast den blivande medlemmen pengar på banken till köpeskillingen. Många av köparna till en bostadsrätt tänker inte på att avgiften till föreningen består till största delen av räntor och amorteringar på föreningens lån. Det kan röra sig om flera hundratusen kronor upp till miljonbelopp i medlemmens andel i föreningens lån. Räntan som betalas via avgiften är inte avdragsgill, varken för föreningen eller för medlemmen.

Frivilligt kapitaltillskott

Föreningen antar nya stadgar som tillåter två andelstal – andelstal kapital och andelstal drift. Därefter löser medlemmen sin del i föreningens lån efter egen ekonomisk förmåga. Lika lägenheter kan efter ett frivilligt kapitaltillskott ha olika andelstal kapital beroende på hur stor del i föreningens lån som belöper på respektive lägenhet.

Kollektivt kapitaltillskott

Medlemmen löser sin del i föreningens lån eller delar av den efter sin andel i föreningen. Det kan bli kännbart för de medlemmar som har köpt sin bostadsrätt sent och har höga lån. Om inte alla medlemmar är överens krävs Hyresnämndens godkännande.

Rangifer tar helhetsansvaret för genomförandet av kapitaltillskottet. Vi lotsar er tryggt genom hela processen med stöd för styrelse och medlemmar. 

Välkommen att kontakta oss på Rangifer AB

Kontakta oss