0706205131
info@rangifer.nu

Nyhetsbrev

Här kan du följa våra nyhetsbrev och ta del av våra intressanta artiklar varje månad.

Rangifer har över 40 års erfarenhet från bostadsrättsbranschen

‐ Av Boverket förordnad intygsgivare för ekonomiska planer

‐ Auktoriserad fastighetsvärderare

‐ Har jobbat i kommun, kooperation, stat, bank och privata bolag

‐ Har haft ett stort antal uppdrag som likvidator

Kontakta oss: