0706205131
info@rangifer.nu

Delfriköp

Delfriköp bostadsrätt

Dela föreningen - bostadsrätt till eget ägande

Delfriköp innebär att en del av bostadsrätterna omvandlas till eget ägande och resten blir kvar som bostadsrätter.

De medlemmar som vill äga sitt radhus friköper medan övriga medlemmar blir kvar med bostadsrätt i föreningen.

Friköpet sker därmed på frivillig basis till skillnad mot ett vanligt friköp där alla måste vara med.

Vid ett delfriköp lever bostadsrättsföreningen vidare men med färre medlemmar.

Vid ett delfriköp minskas månadskostnaden för de som friköper oftast mellan 500 – 2 500 kr/månaden beroende på storleken på huset.

Sänkningen av månadskostnaden kan delas upp i tre delar:
Ränteavdrag på skatten om 30 procent på erlagda låneräntor;
Kringkostnader för föreningen såsom förvaltningsarvode, avskrivningar, övrig administration mm upphör;
Som fastighetsägare har du möjlighet i samråd med banken påverka hur stor amorteringen skall vara på det övertagna lånet.

De blivande fastighetsägarna kommer att sänka månadskostnaden ytterligare genom eget arbete eller använda ROT-avdrag för yttre underhåll vilket inte en bostadsrättsförening har möjlighet till.

Rangifer har kompetensen att genomföra ett delfriköp där alla medlemmars intresse tas till vara. välkommen att kontakta oss på Rangifer AB.

Kontakta oss
Friköp Rangifer.nu