0706205131
info@rangifer.nu

Andelstal

Rangifer bostadsrättskonsult

Andelstalen eller insatserna är den fastställda grunden för hur de totala månadsavgifterna ska fördelas på respektive lägenhet. Föreningens driftskostnader och kostnader för räntor samt amorteringar på föreningens lån kan t ex fördelas på bostadsrätterna baserat på insatsen eller ett andelstal. På senare år har det blivit mer vanligt att kostnaderna fördelas efter andelstal.

När nya bostäder upplåts t ex vid vindsbyggen eller om någon lokal har gjorts om till bostad skall dessa tilldelas ett andelstal och övriga lägenheters andelstal räknas om.

Rangifer gör utredningar och föreslår hur ändringar av andelstalen ska hanteras.

Kontakta oss